torsdag den 4. oktober 2012

FOXES LIVE analyse




Thomas Dall, Henrik Aggerholm og Anne-Sofie Fischer
Foxes Live 
http://foxes.channel4.com/



Channel 4: Foxes Live
Foxes Live, var et live multiplatforms-interaktivt tv-event, som blev sendt to uger på Channel 4 i foråret 2012 og som stadig lever på programmets hjemmeside.
Produktets var et eksperiment. Først og fremmest ønskede programmet, at skabe en debat i den engelske befolkning og samtidig lave landets største bredspektret undersøgelse af ræve.
Programmets vært Mark Evens, formulerede præmissen i første live udsendelse med følgende ord: "Are they victims or vermin? Friend or foe?”. Ved at stille disse spørgsmål fangede han seernes nysgerrighed og samtidig  tvang han seerne til selv, at tage stilling og deltage aktivt i udsendelserne og via nettet. Channel 4 havde følgende mål med produktet; Oplyse og informere befolkning og find svar på om det overhovedet er muligt, at leve side om side med vilde dyr og hvordan by-rævene lever/overleve i dette miljø.

Foxes live beskrevet i tre lag af elementer:
Platform: Events
Indhold: Inden produktet gik i luften arrangerede Channel 4 et live event/happening, hvor skuespillere med ræve-masker invaderede Londons gader og offentlige transport. 
Brugeroplevelse: Happeningen medfødte stor opmærksomhed, var med til at promovere produktet og skabte nysgerrighed i befolkningen.





  Platform: TV (Produktets tentpole):
Format: Live-udsendelser, som blev sendt hver aften kl. 20.00. på Channel 4.
Brugeroplevelse: Første udsendelse fungerede samtidig, som officiel premiere og afslutning på produktet. Disse udsendelser, samlede hele formatet, og inviterede brugerne til at deltage aktivt og udforske de mange muligheder/platforme som produktet leverede. Udsendelserne var en succes og samlede i gennemsnit 1.8 millioner seere.

Platform: Smartphone:                     
Indhold: Mulighed for at gå online på samme måde, som via desktop. Derudover havde brugerne muligheden for, at tage og uploade egne billeder til Fox Map.

Platform: Web:
*Indhold: Interaktivt web-univers som bestod af følgende formater og brugeroplevelser;
·      24 timers live webcams:
 Man kunne følge livet hos fem udvalgte ræve-familier fordelt over hele England. Denne funktion gjorde at brugerne hele døgnet havde muligheden for at følge deres favorit ræv og komme helt tæt på livet som ræv.


·      GPS-trakking-kort:
Gennem et GPS-halsbånd, som var placeret på hver ræv, kunne brugerne følge rævenes bevægelse rundt i det pågældende område. Denne funktion gjorde, at brugerne stadig havde muligheden for at følge ”deres” ræv, når de ikke var i områderne omkring webcamsene.



                            ·      Fox Map:

 Her kunne brugerne poste deres egne observationer gennem fotos og beskrivelser, visualiseret via et kort. Dette fungerede som participatory, da denne funktion gav brugerne en mulighed for at deltage aktivt i produktet.

                                       ·      Videos:



Et video arkiv, hvor brugere kan gå ind og se højdepunkter fra live udsendelserne, gense de bedste øjeblikke fra overvågningskameraerne og se/gense VTR indslag. På den måde kunne brugerne hele tiden følge med, selvom de var gået glip af en live udsendelse.

·      Survey: Net-undersøgelser, hvor brugerne aktivt har kunne deltage i afstemninger omkring ræve.  

·      Meet the foxes:

Ræve profiler, hvor brugerne har kunne få baggrunds viden og en dybere beskrivelse af hver enkel ræv.


·      Presenters: Værts profiler, hvor brugerne har kunne få baggrundsviden om programmets værter.




 SWOT ANALYSE  
Styrker:
·      Erfaring: Channel 4 har stor erfaring med Cross Media. Kanalen har leveret Big Brother til de engelske seere i 10 år og ved derfor hvordan man udnytter multimedieplatformene.

·      Engagerede værter og eksperter

·      Foxes Live er et stærkt og gennemtænkt cross media produkt, der udnytter de fleste platforme til at give brugerne en flerdimensionel oplevelse på tværs af teknologier.

Svagheder:
·      For subjektiv i deres vinkling, hvilket kunne medfører, at brugere og seere står af.

·      Foxes live blev sendt som erstatning for Big Brother, hvilket er et helt andet univers og koncept. Det kunne være farligt, at sende et så alternativt koncept/genre efter så mange år med et gennemprøvet og velkendt format som Big Brother.  Derudover kan det være svært at se den egentlige målgruppe for produktet.


Muligheder:
·      Engagement: Ræven er et dyr, som de fleste englændere har en personlig holdning til. De lever i bymiljøer og invaderer folks skraldespande og hønsehuse.

·      Op til premieren var der en større debat, om ræven som et skadedyr, i de engelske medier. Identifikation og aktualitet ifht. emnet er derfor helt sikkert blevet udnyttet til, at give produktet omtale og succes.

·      Moderne teknologien er blevet    
udnyttet til fulde. GPS, webcams, billede-uploading m.m.

Trusler:

·      Teknik: Under første live-udsendelse var flere af webcamsene uden signal. Sammenbrud af server, og teknik kunne medføre, at seerne mister interessen og zapper væk eller stopper med at følge med.

·      Miljø/omgivelser: Da ræve-familierne lever ude i virkeligheden, er der en risiko for, at brugere/seere vil opsøge disse steder og skade dyrene og deres omgivelser. En af familierne døde i perioden hvor udsendelserne blev sendt.


 Foxes Live relateret til Henry Jenkins 7 principper:
1. Spreadability vs. Drillability:
Selvom der er en umiddlebar tilgængelighed og interesse for programmer og video'er med bløde dyr der har menneskelige navne og står på vandski eller interagerer med hinanden, så er Foxes live ikke bygget til spreadability. I takt med at der bliver lagt mere og mere vægt på rævenes univers, bliver netop det univers noget man skal sætte sig ind i før man får det fulde udbytte af indholdet. Det er ikke egnet til viral spredning fordi det kræver tid og engagement fra seeren, for at få det fulde udbytte. Der er til gengæld en enorm drillability i små søde dyr, i et univers vi aldrig ser, men som findes i vores egne byer, parker og baghaver.


2. Continuity vs. Multiplicity:
Foxes live handler mere om continuity end om multiplicity. Det er én historie, et bestemt antal ræve, der er ikke nogen kontrol over hvad rævene gør, eller har lyst til. Men hvor TV delen fortæller tilrettelæggernes vinkel på rævenes aktiviteter, så går web-delen ind og giver brugerne mulighed for at give rævenes aktiviteter deres egen vinkel. Informationen om rævene på Web er objektivt, og brugerne får mulighed for at tolke begivenhederne som de vil, og til dels skabe deres egne historier.


3. Immersion vs. Extractability:
Foxes live spiller mest på immersion. Det er rævenes univers der er interessant og fanger vores opmærksomhed. Extraction sker gennem en bevidsthed hos brugerne om at rævene er fysiske og virkelige. Man kan tage ud og se dem for sig selv hvis man har lyst. TV delen spiller på immersion, på følelserne og på "fiktionen" og historieforællingen i konceptet. Det skaber et unviers vi kan leve os ind i. Det er web-universet, med live overvågning og gps tracking, der fremstiller rævene som virkelige dyr, i den virkelige verden.

4. Worldbuilding:
Foxes Live er mere en ukendt verden der dokumenteres, end en fiktiv verden der bygges. Men der bliver også gjort forsøg på at skabe et univers. Der bliver leget med virkeligheden på den måde at rævene får tildelt navne og personligheder, og bliver gjort til karakterer i deres egne historier. Den antropomorfisme er til dels et forsøg på at tale til følelserne og bygge et univers udover det der bliver dokumenteret. Det interessante er også, at selvom med at der leges med virkeligheden, er det stadigt et virkeligt univers. Rævene er virkelige og bor helt fysisk på et bestemt sted i en engelsk by.

5. Seriality:
I modsætning til traditionelle TV serier hvor alt det kedelige bliver klippet fra, er der konstant udvikling i rævenes historier, døgnet rundt, også uden for TV- sendetid. Det er en god cliffhanger, der kan skabe interesse for 24-timer live tv overvågning på hjemmesiden, og for gps tracking. Publikum gøres opmærksom på at det er langtfra alt der vises på TV og henviser til hjemmesiden for mere indhold.

 6. Subjectivity:
På TV bliver rævenes historie fortalt gennem tilrettelæggerne, og de vælger vinklen og subjektiviteten. Men de andre elementer på hjemmesiden er helt objektive. Live tv overvågning på hjemmesiden, fan sightnings og gps tracking. Det giver brugerne mulighed for selv at vælge hvor de vil ligge deres subjektivitet. De må selv bestemme hvilken ræv de bedst kan lide og hvilken ræv de bedst identificere sig med.

7. Performance:
Foxes live har et stort potentielt community, fordi det bygger på en temmelig universel "cuteness"-fakor; langt de fleste synes at små bløde dyr med menneskelige navne og personligheder er søde. Hvor TV programmet skaber det Jenkins kalder for "Cultural attractors" og spiller på følelserne og publikums involvering og fordybelse i universet, går de andre elementer på hjemmesiden ind og aktiverer publikum (Cultural activators). Hele præmissen bag programmet tvinger folk til at tage stilling. Folk opfordres til at tage billeder af rævene og uploade dem. Med andre ord får publikum mulighed for at bidrage til Foxes Live med deres eget produkt. Der er også eksempler på seer-aktivitet der går udover hvad programmets tilrettelæggere havde regnet med. Det som Jekins kalder for "fan performance". Fans lavede twitterprofiler i rævenes navne, og tweetede for rævene alt efter hvad revene havde lavet, eller hvor de havde været henne.

Konklusion:
Der er en dualitet mellem de søde ræve, og den barske virkelighed de lever i. Det kommer også til udtryk I præmissen: er de venner, eller er de fjender? TV udsendelserne viser ræve der er blevet personliggjort, ser søde ud og er karakterer I en historie. TV delen har gjort sit arbejde når publikums interesse er nået så langt så de undersøger web-delen, hvor der ikke bliver fortalt historier, men hvor 24 timers webcams og gps tracking fastholder seerne i den virkelige og barske verden rævene er I og udstiller dem mere som vilde dyr, end som karakterer. Alle elementerne I produktet tjener det samlede formål at vise seerne alle sider af præmissen, og gør op med folks fordomme om ræve.
Programmets præmis forsøger at aktivere folk til at tage stilling. Derfor er en cross media løsning der aktiverer seerne helt berettiget. Det er med andre ord ikke bare et gimmick. Når programmet har vist folk nye sider af sagen, og har fået folk til at reflektere, og når folk har tilstrækkelig indsigt I rævenes verden til at kunne svare på programmets præmis, så er programmet en succes. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar